Unit 8 Lớp 8 Language Focus

     

Phần này để giúp đỡ bạn học ôn tập thì hiện tại tại tiếp nối với mục đích nói tới kế hoạch sau đây và nhằm chỉ sự biến hóa với "get" và "become", đôi khi củng cố kiến thức và kỹ năng về đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 8: COUNTRY LIFE and CITY LIFE

1. Read the dialogues. (Đọc những đoạn hội thoại)

a) 

Mrs. Vui: Is the boat lớn Dong Hoi leaving at 10.25? (Có yêu cầu thuyền mang đến Đồng Hới sẽ đi lúc 10h25?)Clerk: Is that Lady of the Lake? (Có yêu cầu là bé tàu Lady of the Lake?)Mrs. Vui: That’s right. (Đúng vậy)Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed. (Rất xin lỗi, thưa bà. Nó đã biết thành hoãn.)Mrs. Vul: Oh, no! (Ôi không)Clerk: Now, it’s leaving at 10.40. (Hiện trên nó đang khởi hành vào tầm 10h40)

b)

Mr. Hung: Is the boat from nhị Phone arriving at 10.30? (Có phải thuyền đến tp. Hải phòng sẽ mang đến lúc 10h30?)Clerk: Are you talking about Bright Sky? (Có cần ông đang kể tới con tàu Bright Sky?)Mr. Hung:Yes. (Đúng vậy)Clerk: It’s arriving on time, sir. (Nó sẽ đến đúng giờ, thưa ngài.)

Now make the similar dialogues. Use the shipping information. (Làm các đoạn đối thoại tườn tự. Sử dụng tin tức vận chuyển)

Giải:

1.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8 language focus

You: Excuse me! Is the boat khổng lồ Quy Nhon leavina at 11.30? (Làm ơn, gồm phải thuyền cho Quy Nhơn vẫn đi dịp 11h30?)Clerk: Is that Good Fortuned. (Có đề xuất là bé tàu Good Fortuned không ạ?)You: That’s right (Đúng vậy)Clerk: I’m sorry but it’s been delayed. (Rất tiếc chuyến tàu bị hoãn.)You: Oh. No! (ôi không)Clerk: Now, it’s leaving at 13.55. (Hiện tại nó vẫn khởi hành vào thời gian 13h55)You: Thank you (Cảm ơn)

2.

Mrs Lien: Excuse me! Is the boat khổng lồ Nha Trang leaving at 11.40? (Làm ơn, có phải thuyền cho Nha Trang đang đi lúc 11h40?)Clerk: Are you talking about city of Hue? (Có buộc phải bà đang kể đến City of Hue?)Mrs Lien: Yes. (Đúng vậy)Clerk: It’s leaving on time, madam. (Nó sẽ phát xuất đúng giờ, thưa bà)Mrs. Lien: Thank you. (Cảm ơn)

3.

You: Is the boat lớn Ho chi Minh city leaving at 11.55? (Có buộc phải thuyền đến tp.hcm sẽ đi lúc 11h55?)Clerk: Is that Golden Trail? (Có đề xuất Golden Trail ko ạ?)You: That’s right. (Đúng vậy.)Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed. (Rất tiếc, dẫu vậy nó bị hoãn rồi ạ)You: Oh, no! (Ôi không)Clerk: Now, it’s leaving at 16.20. (Hiện trên nó đang đi dịp 16h20)

4.

Mr. Lam: Is the boat from Ho bỏ ra Minh city arriving at 10.40? (Có bắt buộc thuyền từ tp hcm sẽ cho lúc 10h40?)Clerk: Are you talking about speed of Lights? (Có yêu cầu ông đang nói đến Speed of light?)Mr. Lam: Yes. (Đúng vậy)Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed. (Rất nuối tiếc thưa ngài, nó bị hoãn)Mr. Lam: Oh, no! (Ôi không)Clerk: It’s arriving at 12.30. (Nó sẽ tới lúc 12h30)

5.

You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?Clerk: Are you talking about diamond Eyes"?You: Yes.Clerk: It’s arriving on time.You: Thank you.

6.

You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?Clerk: Is that Stars Above?You: That’s right.Clerk: I"m very sorry it’s been delayed.You: Oh, no!Clerk: It’s arriving at 18.15.

2. Complete the diologues. Use the verbs in the present progressive tense. (Hãy kết thúc các đối thoại sau, dùng động từ sinh sống thì hiện tại tại.)

a.

Nam: What are you doing tonight? (Cậu đang làm những gì vậy?)Bao: I (0) am playing table tennis. (Mình đang chơi bóng bàn.)

b.

Uncle Thach: Would you & Lan lượt thích to go lớn the movies? (Cháu cùng Lan mong mỏi đi xem phim không?)Hoa: Sorry, we can’t. We (1) are doing homework. (Dạ không ạ. Chúng cháu đang làm bài bác tập về nhà)

c.

Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news? (Bà gồm đang xem tin tức cơ hội 7 h không?)Mr. Nhat: No, I (2) am watching a program on rainforests. (Không, tôi vẫn xem một chương trình ở rừng rậm nhiệt độ đới.)

d.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Loại Sầu Riêng Loại Nào Ngon Nhất Hiện Nay Có Ở Đây

Hoa: I’m going to lớn the beach on Saturday. (Mình sắp đi biển khơi vào lắp thêm bảy)Lan: Lucky you! I (3) am going lớn my violin lesson. (Cậu thiệt may mắn. Bản thân sẽ tới trường học vi-ô-lông)

e.

Mrs. Thoa: Are you không lấy phí on Sunday afternoon? (Cháu từ tốn vào chiều nhà nhật không?)Na: No, Mom và I (4) are cleaning the house. (Không ạ, cháu và bà bầu sẽ dọn nhà.)

f.

Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon? (Bác hoàn toàn có thể sửa laptop của con cháu vào chiều đồ vật Sáu được không ạ)Mr. Lara: I’m afraid not. I (5) am having a meeting that afternoon. (Bác e là không. Bác bỏ có hứa vào chiều hôm ấy.)

3. Complete the sentences. Use the verbs & adjectives in the boxes. (Hoàn thành những câu sau, thực hiện động từ cùng tính từ mang đến trong khung.)

Giải:

a. The boys are getting taller. (Các nam nhi trai đã cao hơn.)b. The old men are getting weaker. (Những ông già càng ngày yếu đi.)c. We should go home. It"s getting darker. (Chúng ta cần về nhà. Trời đang tối dần.)d. The weather is becoming colder. (Thời tiết đang trở đề xuất lạnh hơn.)e. The students are becoming better. (Các sinh viên đang trở đề xuất học xuất sắc hơn.)f. The school yard is becoming cleaner. (Sân trường sẽ trở yêu cầu sạch hơn.)

4. Make comparisons between the city và the country about these things. The adjectives in the box will help you. (Hãy so sánh giữa thành thị và nông làng mạc về đều điều dưói đây. Các tính từ mang đến trong khung sẽ giúp bạn.)

Giải:

The food in the city is more expensive than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the city. (Thức nạp năng lượng ở thành phố đắt hơn đồ nạp năng lượng ở nông thôn. Thức ăn uống ở nông làng mạc rẻ rộng thức ăn ở thành phố.)The traffic in the đô thị is busier than the traffic in the countryside. 9Giao thông vào thành phố bận rộn hơn giao thông nông thôn.)The transport in the thành phố is easier than the transport in the countryside. (Giao thông làm việc thành phố thuận lợi hơn giao thông ở nông thôn.)The air in the countryside is fresher than the air in the city. The air in the thành phố is more polluted than the air in the countryside. (Không khí làm việc nông xóm sạch hơn không khí trong thành phố. Không khí trong thành phố bị độc hại nhiều hơn không khí làm việc nông thôn.)The entertainments in the thành phố are better than the entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city. (Các vận động giải trí sống thành phố xuất sắc hơn các chuyển động giải trí sống nông thôn. Các chuyển động giải trí ngơi nghỉ nông thôn thấp hơn các chuyển động giải trí trong thành phố.)The medical facilities in the city are more accessible than those in the countryside. (Các cửa hàng vật hóa học y tế vào thành phố có thể được tiếp cận nhiều hơn thế ở nông thôn.)The schools in the thành phố are better than the schools in the countryside. (Các trường học trong thành phố giỏi hơn những trường học ở nông thôn.)The electricity in the đô thị is better than the electricity in the countryside. (Điện trong thành phố giỏi hơn năng lượng điện ở nông thôn.)

5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. Use the adjectives in the box. (Hãy xem những quáng cáo sau. Hãy so sánh nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang với những hộ chung cư, sử dụng tính từ mang lại trong khung.)

Giải:

1.

The house is more expensive than the apartment. (Nhà đắt hơn căn hộ.)The house is not as expensive as the villa. (nhà ko là đắt tiền bởi biệt thự.)The villa is the most expensive of all. (Biệt thự là mắc nhất trong tất cả.)

2.

The apartment is older than the house. (Căn hộ lớn hơn ngôi nhà.)The house is not as old as die villa. (Ngôi đơn vị không cũ như biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp bỏ hoang.)The villa is the oldest of all. (Biệt thự là nhiều năm nhất.)

3.

The apartment is smaller than the villa. (Căn hộ bé dại hơn biệt thự.)The villa is smaller than the house. (Biệt thự nhỏ hơn ngôi nhà.)The apartment is the smallest of all. (Căn hộ là nhỏ dại nhất.)

4.

The villa is bigger than the apartment. (Biệt thự to hơn căn hộ.)The villa is not as big as the house. (Biệt thự hẹp như ngôi nhà.)The house is the biggest of all. (Ngôi nhà là bự nhất.)

5.

Xem thêm: Hợp Âm Như Những Phút Ban Đầu (Hoài Lâm), Như Những Phút Ban Đầu (Hoài Lâm)

The villa is more beautiful than the apartment. (Biệt thự đẹp lên căn hộ.)The villa is not as beautiful as the house. (Biệt thự không đẹp bằng ngôi nhà.)The house is the most beautiful of all. (Ngôi bên là đẹp mắt nhất.)

6.

The apartment is hotter than the villa. (Căn hộ này nóng hơn biệt thự.)The villa is hotter than the house. (Biệt thự này nóng hơn ngôi nhà.)The apartment is the hottest of all. (Căn hộ là địa điểm nóng nhất.)