WebToLayers 1.0.9 – Chuyển Đổi Trang Web Thành Tài Liệu Photoshop

August 18, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE WebToLayers 1.2.1

WebToLayers 1.0.9 – Chuyển Đổi Trang Web Thành Tài Liệu Photoshop

WebToLayers chuyển đổi các trang web thành tài liệu Photoshop. Nói cách khác, ứng dụng cho phép bạn chụp màn hình các trang web bằng cách giữ mỗi phần tử trong một lớp riêng biệt. Ứng dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi thiết kế lại hoặc cải thiện các trang web hiện có.

Các tính năng bổ sung :

  • Tiện ích mở rộng Safari
  • Kích thước trang tùy chỉnh
  • Đại lý web tùy chỉnh
  • Tiêm JS

Phiên bản này đã được tối ưu hóa cho macOS High Sierra trở lên. Hơn nữa, ứng dụng có sẵn trong 7 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc). Phản hồi có thể được gửi trực tiếp từ ứng dụng. Bằng cách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có bất kỳ đề xuất và cải tiến nào trong vài cú nhấp chuột.

Leave a Reply

Skip to toolbar